Schrack Technik d.o.o., Zagreb
  • Schrack stanice za napajanje električnih vozila

    Stanice za napajanje električnih vozila

Tvrtka SCHRACK TECHNIK d.o.o. nudi paletu stanica za napajanje električnih vozila i-Charge. Izvedbu i-Charge stanica određuje željena razina nadzora nad stanicom: nadzora pristupa korištenju stanice i nadzora predane energije. Stanice i-Charge su hrvatski proizvod!

Postoje stanice za napajanje izmjeničnom ili istosmjernom strujom. Ovdje će biti riječ samo o i-Charge stanicama za napajanje električnih vozila izmjeničnom strujom. Mjerenje predane električne energije, RFID identifikacija korisnika, praćenje rada stanice na daljinu samo su neke od mogućnosti nadzora stanice.

Sve stanice i-Charge koje nudi SCHRACK TECHNIK sadržavaju zaštitne elemente, zaštitne prekidače, zaštitne sklopke diferencijalne struje (tzv. RCD sklopke) i nadzornik punjenja prema normama niza HRN EN 61 851.
Uobičajeno su opremljene s po dvije utičnice Type2 (3 × 400 V / 16 A)  što osigurava snagu pu­njenja od 11 kW po utičnici, a po potrebi se mogu izvesti i s izvedbom utičnice Type2 za punjenje s 22 kW po utičnici (3 × 400 V / 32 A), odnosno s jednofaznom šuko-priključnicom (230 V / 16 A) što osigu­rava priključnu snagu 3,7 kW po utičnici.
Kućište je izve­deno od plastificiranog nehrđajućeg čelika. Stanica je predviđena za montažu vijcima na tlo uz dovod kabela kroz dno orma­ra. Električni priključak se izvodi na pet stezaljki (sustav TNS). Prema zahtjevima kupca stanicu je moguće ciljano obojati i oslikati.

Slika 1. Stanica za punjenje i-Charge
Slika 1. Stanica za napajanje el. vozila i-Charge bez mjerenja energije


Stanice za napajanje električnih vozila tipa i-Charge-V1 ne mjere potrošnju energije, a standardno mogu imati identifikaciju korisnika RFID  karticom (slika 1).
Mogu se izvesti i bez identifikacije korisnika, dakle potpuno „otvorene“ za pristup, odnosno punjenje.

Slika 2. Stanica za napajanje električnih vozila i-Charge s mjerenjem energije
Slika 2. Stanica za napajanje električnih vozila i-Charge s mjerenjem energijeStanice za napajanje električnih vozila i-Charge-V2 koriste RFID način identifikacije korisnika i mjere energiju koja prolazi kroz stanicu prema vozilu. Slika 2 prikazuje sučelja stanice s okolinom: energetski ulaz i izlaz, identifikacijsko RFID sučelje za identifikaciju korisnika i komunikacijsko sučelje.

U stanici se nalazi ugrađeno brojilo energije, procesno računalo, web poslužitelj i usmjernik. Pomoću web poslužitelja i usmjernika podaci punjenja postaju dostupni i izvan stanice. Stanica proizvodi vlastitu Wi-Fi bežičnu mrežu preko Wi-Fi usmjernika, a dodatno ima i svoj kabelski priključak za IT mrežu, također preko Wi-Fi usmjernika (slike 3 i 4).

Slika 3. Stanica za napajanje i-Charge-V2  s bežičnim spajanjem na stanicu

Slika 3. Stanica za napajanje i-Charge-V2  s bežičnim spajanjem na stanicu  

Slika 4. Stanica za napajanje i-Charge-V2 u radu s kabelskim priključkom u IT mrežno okruženje

Slika 4. Stanica za napajanje i-Charge-V2 u radu s kabelskim priključkom u IT mrežno okruženje

Slika 5. Nadzorni program u web poslužitelju stanice

 

 

Nadzorni program stanice koji se odvija u web poslužitelju u stanici može se dohvatiti običnim web preglednikom s fizički udaljenog računala kroz mrežu na koju je žičano spojena stanica.
Druga mogućnost je dohvaćanje nadzornog programa u web poslužitelju spajanjem izravno u Wi-fi mrežu koju stvara punionica.
Nadzorni program (slika 5) u Web poslužitelju u stanici prikuplja podatke iz procesnog računala u stanici vezano za rad stanice, registrira korisnike na RFID kartice, prati  potrošnju korisnika i sprema podatke o punjenju u bazu podataka.
Ovi podaci mogu biti osnova za obračun usluge punjenja.

Slika 6. Organizacija parkirališta
Slika 6. Organizacija parkirališta

 

Pristupom preko web preglednika s udaljenog računala ili telefona na web poslužitelj stanice omogućen je udaljeni nadzor ciklusa punjenja korisnika, npr. s recepcije hotela, kampa ili parkirališta. I korisnik stanice može po želji pristupiti web poslužitelju u stanici i uvjeriti se osobno u svoje podatke  punjenja. Preko web preglednika može se na opisani način s jednog nadzornog računala (recimo na recepciji neke ustanove) nadzirati  rad više stanica, odnosno i nekoliko parkirališta opremljenih stanicama.

I za kraj prikaza još jedna nadajmo se važna informacija! Ove stanice se sklapaju i proizvode fizički u Hrvatskoj (proizvodnja kućišta iz lima, montaža elemenata u stanicu, ispitivanje proizvedene stanice). Nadzorni program u web poslužitelju, kao i programska aplikacija u procesnom računalu također je 100% hrvatski proizvod! Stoga kada usmjeravate sredstva za nabavu vaših budućih stanica, tada nabavkom upravo ovih stanica zapošljavate i naše domaće radnike i naše domaće tvrtke!

Pretraživali ste prema ovim riječima: električni automobil, elektro auto, automobil na struju, punjenje elektro automobila, auto na struju, punjenje auto baterija

Josip Zdenković 10/2018

Naše punionice instalirane su diljem Hrvatske. Evo nekoliko primjera:

 Hotel "Villa Dvor" - Omiš

Schrack punionica - hotel Zelenkrov - Čepin

Hotel "Zelenkrov" - Čepin

Schrack punionica - Srednja strukovna škola - Samobor

Srednja strukovna škola - Samobor