Schrack Technik d.o.o., Zagreb
 • Otočni fotonaponski sustavi Schrack Technik

  Otočni fotonaponski sustavi

Otočni fotonaponski sustavi „korak po korak“

Photovoltaik

Čim netko spomene pojam obnovljivi izvori energije i pojam otočni fotonaponski sustav, ako se radi o stručnoj osobi, čuti ćemo sigurno i sljedeće: fotonaponski modul, baterija, regulator punjenja, punjač ispravljač, izmjenjivač, inverter, bidirekcijski pretvarač, kabel, nadzornik baterija, autonomija, snaga trošila, proizvedena energija….

Preko godinu dana Schrack Technik objave praktičnih člankaka u časopisu „majstor“ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) iz područja otočnih fotonaponskih sustava. Ono najbitnije iz tih članaka ćemo koncentrirati u prvom nastavku Web serijala:  
Otočni fotonaponski sustavi  "korak po korak".

U prvom nastavku „korak po korak“ predstaviti ćemo proizvode fotonaponske tehnologije za otočne fotonaponske sustave za svakoga po principu „spoji i koristi“. Nadamo se tako mnogima olakšati razmišljanje i snalaženje pri vlastitom izboru rješenja. Prioritet pri odabiru opreme i slaganju sustava je bila jednostavnost sustava i želja da ovi sustavi nemaju potrebu za programiranjem ili parametriranjem preko osobnog računala.

„Aktivne energetske čvorove“ koji se mogu ostvariti ako se upotrijebe uređaji fotonaponske tehnologije koji imaju mogućnost povrata energije u mrežu prikazati ćemo u sljedećem nastavku našeg Web serijala. No za te uređaje potrebno je i nešto više znanja i iskustva. Zato krenimo redom.

SCHRACK TECHNIK Micro 1 DC - otočni fotonaponski sustav za napajanje istosmjernih trošila 12 V, autonomija 180W x 3,6h

Na slici 1. je prikazan zaista najjednostavniji mogući otočni sustav.
Osim trošila, sastoji se od samo tri komponente: baterije, regulatora punjenja i fotonaponskog modula.

Baterija

Zbog jednostavnosti  SCHRACK TECHNIK otočni sustavi koncipirani su oko samo dvije baterije različite po kapacitetu:
110 Ah / 12 V / C20  i  220 Ah / 12 V / C20.  S te dvije baterije izvedene u hermetički zatvorenom kućištu bez održavanja mogu se realizirati svi Schrack Technik otočni sustavi. Detaljno o baterijama pisali smo u (3), a sažeto možete pogledati i ovdje.

Baterija 12 V GEL VRLA, 110 Ah, C20
Slika 2 (PVBB0110-- : 12 V GEL VRLA, 110 Ah, C20)

Za uparivanje komponenti  fotonaponskih otočnih sustava bitno je da regulator punjenja baterije podržava odabrani tip baterije u sustavu i da može osigurati struju punjenja 10 do 20% kapaciteta baterije. To znači da regulator punjenja mora osigurati da se baterija 220Ah puni sa strujom  22 do 44A.  Sva ostala briga oko procesa punjenja baterije je ugrađena u regulatore punjenja. Solarna baterija zbog održavanja životnog vijeka bi se trebala prazniti svega do 50% kapaciteta.
SCHRACK TECHNIK je izborom baterije i regulatora punjenja osigurao uparenost uređaja za punjenje i same baterije.  

U Schrack Technik Micro1 DC sustavu energija se sprema u jednu bateriju prikazanu na slici 2.:
12V GEL VRLA, 110Ah, C20

Regulator punjenja

Prikupljena energija iz fotonaponskih modula predaje se u bateriju pomoću regulatora punjenja. Regulator punjenja stalno traži radnu točku maksimalne snage na naponsko strujnoj karakteristici fotonaponskog modula pri nekom trenutnom osunčanju. Takav regulator punjenja naziva se još i MPPT regulator (engl: maximum power point tracker). MPPT regulator je u stvari silazni istosmjerni DC/DC pretvarač koji naponsku razinu ulaza, tj. priključenog fotonaponskog modula, prilagođava na naponsku razinu zahtijevanu procesom punjenja priključene baterije. Time je ostvareno da se ukupna raspoloživa snaga fotonaposnkog modula predaje bateriji. Snižavanjem razine napona, od razine napona fotonaponskog modula do trenutno potrebne razine napona punjenja baterije, na izlazu MPPT regulatora obrnuto proporcionalno se povećava struja punjenja baterije u odnosu prema struji fotonaponskog modula. Snaga koja prolazi kroz MPPT regulator ostaje nepromijenjena (uz zanemarenje gubitaka samog regulatora), što značio da se ovim uređajem iskorištava sva snaga koju daje fotonaponski modul.
Funkcija MPPT regulatora punjenja u otočnim fotonaponskim sustavima se najbolje može predočiti funkcijom podesivog zakretnog transformatora za izmjenični napon. Zakretnim transformatorom prilagođava se naponska razina izlaza, pri prolazu snage gubici se mogu zanemariti, struja izlaza je obrnuto proporcionalna s promjenom napona izlaza u odnosu na napon ulaza.
Postoji i PWM regulator punjenja baterije (engl. puls width modulation). PWM regulator punjenja snagu prenosi u impulsima pune snage fotonaponskog modula. Širinu odnosno trajanje impulsa pune snage moguće je u PWM regulatoru punjenja u radu stalno regulirati-podesiti prema trenutnoj napunjenosti baterije, odnosno prema trenutnom naponu baterije. O razlici MPPT regulatora i PWM regulatora punjenja može se naći više u (4). Na slici 3. se uočava da MPPT regulator osigurava cca 30% više prenesene snage (u vremenu onda i energije) u odnosu na PWM regulator punjenja.
SCHRACK TECHNIK otočni fotonaponski sustavi koriste isključivo MPPT regulatore punjenja.

U SCHRACK TECHNIK Micro 1 DC sustavu na MPPT regulator tipa MPPT 75/15 se mogu izravno spojiti DC trošila jer ovaj uređaj ima stabilizirani izlaz istosmjernog napona jakosti struje do 15A. Ukoliko bi se baterija ispraznila ispod zaštitne naponske razine, ovaj stabilizirani izlaz za priključak trošila će automatski odspojiti trošila i time zaštiti bateriju od predubokog pražnjenja. Trošila će se opet automatski uključiti kada napon na bateriji odgovarajuće poraste. Izlaz za trošila je elektronički zaštićen od kratkog spoja. Regulator može automatski prepoznati napon priključene baterije, 12V ili 24V, i tako podesiti stabilizirani napon izlaza za trošila. U SCHRACK TECHNIK   Micro 1 DC sustavu se koristi 12V baterija, tako da je izlaz stabiliziran na 12V. MPPT regulator punjenja ima maksimalni napon ulaza 75V. To znači da se na njega smije priključiti jedan SCHRACK TECHNIK fotonaponski modul snage 250Wp. 

Regulator ima ugrađen i topivi osigurač prema bateriji, slika 4., a to je uobičajeni „auto osigurač“ 20 A, lako dohvatan za možebitnu promjenu i bez otvaranja uređaja. Maksimalna struja punjenja baterije koju uređaj može dati je 15 A. Kako bi struja punjenja olovnih solarnih baterija trebala biti oko 15% kapaciteta, to ovom regulatoru idealno odgovara opisana baterija od 110 Ah. Pojednostavnjeno računato, u našim krajevima, fotonaponski modul može prikupiti energije kao da je cca 4h osvijetljen Suncem konstantnog intenziteta koji odgovara osvjetljenju radne točke nazivne snage fotonaponskog modula.  Pri tome se podrazumijeva optimalna, nezasjenjena orijentacija modula prema jugu uz optimalan nagib modula za cijelu godinu. Ekvivalent od 4h Sunca/danu za proračun prikupljene energije odgovara za ljetni period, a u zimi se može očekivati oko polovica te vrijednosti. Za brzu računicu dovoljno je pojednostavnjenje da modul 250Wp može u jednom danu prikupiti 4 h x 250 W = 1kWh električne energije.

Iz baterije se smije dnevno uzeti 50% kapaciteta dakle 55Ah, odnosno 55Ah X 12V = 660Wh. To je moguće jer se proizvodi 1000Wh. Kako je maksimalna struja trošila 15A to regulator punjenja može napajati trošilo 55Ah / 15A = 3,6h.

Sustav Micro 1 DC može 3,6 sati napajati trošilo snage 15A x 12V = 180W.

SCHRACK TECHNIK Micro 2 DC - otočni fotonaponski sustav za napajanje istosmjernih trošila 12 V, autonomija 2 x 180W x 3,6h

Sustav Micro 1 DC moguće je proširiti u sustava Micro 2 DC na način prikazan na slici 5. U SCHRACK TECHNIK Micro 2 DC sustavu se dobiva dodatnih 15A na 12V istosmjernoj naponskoj razini za spajanje trošila. Sustav se može opremiti i nadzornikom baterija s pripadnim shuntom o kojem smo isto već detaljno pisali u (4). DC sklopka služi za razdvajanje baterija od ostatka sustava. Ovu sklopku je dobro ugraditi i u Micro 1 DC sustav.
U SCHRACK TECHNIK Micro 2 DC sustavu se dobiva dodatnih 15A na 12 V istosmjernoj naponskoj razini za spajanje trošila. Sustav se može opremiti i nadzornikom baterija s pripadnim shuntom o kojem smo isto već detaljno pisali u (4). DC sklopka služi za razdvajanje baterija od ostatka sustava. Ovu sklopku je dobro ugraditi i u Micro 1 DC sustav.

SCHRACK TECHNIK preporuča u Micro 2 DC sustavu koristiti bateriju 220Ah 12V:
12 V GEL VRLA,  220 Ah, C20; 

 • Životni vijek:
  • 500 ciklusa uz 80% dubinu pražnjenja,
  • 750 ciklusa uz 50% dubinu pražnjenja,
  • 1800 ciklusa uz 30% dubinu pražnjenja
 • Masa 66kg
 • Dimenzije: 522 x 240 x 238 mm
 • Trajanje 12 godina pri 20°C (ako se održava stanje napunjenosti i bez potrošnje!)

Izgradnju Micro 2 DC sustava možete startati prema slici 1. ali primijeniti u startu bateriju 220Ah, a onda ga kasnije proširiti kada za to imate potrebu ili sredstva do punog opsega slike 5. Kako su u sustavu Micro 2 DC dva MPPT regulatora punjenja, onda je moguće fotonaponske module postaviti na različita mjesta i pod različitim nagibima. Regulatori punjenja će se brinuti sami da svaki iz svog modula izvuku maksimalnu količinu energije. Važno je napomenuti da se istosmjerni izlazi MPPT regulatora punjenja ne smiju spojiti zajedno.

Micro 2 DC sustav može 3,6h  napajati trošila na 12V DC snage 2 x 180W.

Tablica 1. Značajke SCHRACK TECHNIK Micro 1 DC i Micro 2 DC otočnih sustava.

Slika 8.: Struktura SCHRACK TECHNIK Micro, Mini, Midi, Maxi i Easy solar otočnih fotonaponskih sustava za napajanje izmjeničnih trošila.

 

 

Značajka otočnih fotonaponskih sustava iz tablice 1. je da napajaju istosmjerna trošila. Međutim većina trošila je ipak na izmjeničnom naponu 230V, 50Hz. Sustavi prema slici 8. opisani u nastavku omogućuju napajanje izmjeničnih trošila. Sustavi će se prvo objasniti pomoću 5 tablica, a onda će se predstaviti sheme pojedinih rješenja. O ovim sustavima smo pisali u (8) i (9).

Tablica 2.: Energija koju mogu „prikupiti“ SCHRACK TECHNIK Micro, Mini, Midi, Maxi i Easy solar sustav.

U tablici 2. je predstavljeno 6 sustava:  Micro 1 AC, Micro 2 AC, Mini 4 AC, Midi 8 AC, Maxi 18 AC, Easy solar 6 AC.  Brojka u nazivu predstavlja broj fotonaponskih modula. Slovo AC označava da se radi o sustavima za napajanje izmjeničnih trošila.  Projektirano je s 250Wp SCHRACK TECHNIK fotonaponskim modulima. U tablici 2. se navodi količina električne energije koju može sustav prikupiti pretvarajući sunčevu  energiju u električnu energiju. Za brzu računicu dovoljno je, kako je već ranije objašnjeno, pojednostavnjenje da modul 250Wp može u jednom danu prikupiti 4 h x 250 W = 1 kWh električne energije.

Tablica 3.: Baterije, ukupna energija u bateriji i projektirana energija za trošila za jedan dan u SCHRACK TECHNIK Micro, Mini, Midi, Maxi i Easy solar sustavu.

U tablici 3. je dan pregled baterija koje se koriste u sustavima. Osim u Micro 1 AC sustavu, korištena je uvijek ista baterija kapaciteta 12 V, 220 Ah, C20. U Micro 1 AC sustavu se korisiti baterija 12 V, 110 Ah, C20. Važno je opet ponoviti da se iz baterije, zbog održavanja dugog životnog vijeka, ne smije iscrpiti više od 50% ukupne energije spremljene u bateriju. U tablici 3. je tako utvrđeno  koliko smijemo projektno „potrošiti“ energije iz konkretne baterije, uz postavljeni projektni cilj da ne trošimo više od 50% kapaciteta baterije.  U tablici 3. je i provjereno da  fotonaponsko polje korišteno u konkretnom sustavu može proizvesti više energije od projektirane potrošnje kako bi se pokrili i neizbježni  gubici u sustavu!

Tablica 4.: Maksimalna snaga trošila u trajnom radu, trajanje autonomije sustava i izbor izmjenjivača u SCHRACK TECHNIK Micro, Mini, Midi, Maxi i Easy solar sustavu.

U tablici 4. je pokazano kako se dolazi do maksimalne snage priključenih izmjeničnih trošila u trajnom radu. To je ona snaga izmjeničnih trošila koja smije biti priključena za cijelo vrijeme rada sustava. Dakle u trenutku napunjenosti baterije (100%) uključuje se trošilo i ono bude priključeno dok baterija ne „padne“ na pola kapaciteta (50%).  Zašto je trajni rad važan?  Izmjenična trošila spajaju se na bateriju preko izmjenjivača i pri tome izmjenjivač iz istosmjernog napona baterije stvara potreban izmjenični napon 230V, 50 Hz.
Pri tome, zbog principa djelovanja, izmjenjivač opterećuje bateriju i izmjeničnom komponentom struje koja mora biti takva da se ne događa ubrzano starenje baterije. Postoji jednostavno pravilo iz prakse. Izmjenjivač neće „ubrzano stariti“ bateriju ako ukupnu energiju spremljenu u bateriji (100% energije)  trošila „potroše“ za najkraće 5h. Ako bi sustav trajno imao takva trošila koja bi ukupnu energiju iz napunjene baterije „potrošila“ npr. u 1 h, onda bi izmjenjivač svojim djelovanjem dodatno „ubrzano stario“ bateriju. U tablici 4. pokazano je  u konkretnom sustavu koja je energija u napunjenoj bateriji i ako bi se ona „potrošila“ za 5h dolazi se do maksimalne snage trošila za trajni rad. Kako je već ranije navedeno, sustavi su projektirani tako da se koristi 50% kapaciteta baterije, a ne 100%. (zbog dugovječnosti) pa stoga svi sustavi mogu 2,5h napajati dozvoljenu maksimalnu snagu trošila u trajnom radu bez dopunjavanja baterija. Svi sustavi imaju tako autonomiju 2,5h. Ako je potrošnja niža od maksimalne trajne snage, sustav će izdržati bez nadopunjavanja baterije razmjerno dulje! Energija je, podsjetimo, umnožak snage i vremena! I naravno podsjetimo da se energija ne može „potrošiti“ već samo promijeniti oblik.

Prema maksimalnoj snazi u trajnom radu odabrani su i izmjenjivači. Logično je da je izmjenjivač jednak ili nešto veći od maksimalne snage u trajnom radu. Ako se koristi snažniji izmjenjivač, mora se voditi računa da zbog životnog vijeka baterije snažniji izmjenjivač ne smije raditi tom višom snagom u trajnom radu.  Na primjer: ako Midi sustav napaja 5 minuta 3 kW trošilo preko 3000VA izmjenjivača, a ostalo vrijeme su trošila do i ispod maksimalne snage trošila u trajnom radu od 2kW za Midi sustav, to još neće biti kritično za starenje baterije. Vrh potrošnje od 5 minuta nije trajni rad!  Također povišene struje pri startu motora nisu kritične za starenje baterije jer traju kratko.

Izmjenjivači mogu kratkotrajno (do 1 minute) davati 200% nazivne snage, tj. struje. Dakle najčešće neće biti potrebno povećavati izmjenjivač da bi se zaletio motor koji u startu treba nešto veću struju!

Easy solar 6 AC u sebi ima fiksno ugrađen izmjenjivač od 1600 VA koji nije moguće mijenjati (to je kao kada je u računalu grafička kartica integrirana u matičnu ploču!).  Dakle Easy solar 6 AC sustav bi, što se tiče baterija, mogao napajati i 2100 W trošila za trajni rad, ali je integriran izmjenjivač snage 1600 VA, pa on određuje i maksimalno dozvoljenu snagu trošila u trajnom radu od 1600 W! No fiksnim izmjenjivačem tako određena manja potrošnja u trajnom radu povećava trajanje potrošnje.
Računski konkretno:  Easy solar 6 AC sustav u punoj bateriji ima 10.560 Wh, 50% kapaciteta koji se smije potrošiti iznosi 5.280Wh, a ta energija će biti dostatna uz potrošnju od 1600 W za 5.280 Wh / 1600 W = 3,3h. 

Tablica 5. Pregled regulatora punjenja u  SCHRACK TECHNIK Micro, Mini, Midi, Maxi i Easy solar sustavu

U tablici 5.  su predstavljeni regulatori punjenja koji se koriste u SCHRACK TECHNIK Micro, Mini, Midi, Maxi, Easy solar sustavima. Sve o regulatoru punjenja MPPT 75/15 objašnjeno je u (7). Punjač MPPT 100/ 50 radi na istom principu, samo što ima snažniji izlaz od 50A i dopušta viši napon ulaza (napon fotonaponskih modula) do 100V. Punjač MPPT 100/50 ne posjeduje integrirani osigurač prema bateriji već ga treba predvidjeti izvana. Također punjač MPPT 100/50 ne posjeduje stabilizirani izlaz DC napona. Ako je to u nekom slučaju potrebno, može se osigurati tako da se na bateriju priključi DC/DC pretvarač koji osigurava stabilan izvor istosmjernog napona za istosmjerna trošila.

Tablica 6.: Pregled komponenti SCHRACK TECHNIK Micro, Mini, Midi, Maxi i Easy solar sustava; trajanje autonomije uz maksimalnu trajnu snaga trošila u trajnom radu

Tablica 6.: Pregled komponenti SCHRACK TECHNIK Micro, Mini, Midi, Maxi i Easy solar sustava; trajanje autonomije uz maksimalnu trajnu snaga trošila u trajnom radu

U tablici 6. povezane su sve komponente  predstavljenih sustava. Možda najvažnija informacija je posljednji stupac koji pokazuje vrijeme autonomije za maksimalno dozvoljenu trajnu snaga trošila. Vrijednosti u tom stupcu su zaokružene radi lakšeg pamćenja.  Lako je za uočiti još jedan važan zaključak: sustavi su projektirani tako da trajna snaga trošila odgovara snazi fotonaponskih modula, a ta se snaga može koristiti kroz 2,5h. Koliko je snaga modula, toliko možemo trajno priključiti trošila kroz 2,5h! Od početnih ekvivalentnih 4 h Sunca do 2,5h na trošilima je dovoljno rezerve za sve moguće gubitke, a da se zadrži dugovječnost sustava i zaštiti najskuplja potrošna komponenta sustava: baterija. Mala iznimka je Easy solar 6 AC koji ima nešto dulju autonomiju zbog nešto slabijeg ugrađenog izmjenjivača. Isto tako Maxi 18 AC sustav ima nešto nižu trajnu snagu trošila 4000 W od snage modula koja je 4500Wp, no to je namjerno uzeto tako da se ne bi bespotrebno poskupljivala baterijska banka.

No i uz ove male ograde lako je zapamtiti  glavnu karakteristiku SCHRACK TECHNIK otočnih fotonaponskih sustava: koliko je snaga modula, toliko možemo dnevno kroz 2,5h trošiti snage iz njih. To se zaista lako pamti!

Na slikama što slijede prikazani su detalji izvedbe sustava.

Na slici 15. je prikazan Easy solar 6 sustav. Po dva modula se spajaju u seriju i ukupno 3 niza ulaze izravno u uređaj. I baterije se priključuju izravno na uređaj. Osigurač prema bateriji je integriran u uređaj. Može se po potrebi u plus pol baterije uključiti DC sklopka. U uređaj je integriran bidirekcijski pretvarač Multiplus 1600VA što znači da se na ulaz ACin može priključiti i izmjenični generator. Ulaz je osiguran zaštitnim prekidačem. Priključak generatora može poslužiti da se osigura i nadopunjavanje baterije, ali i energiju kada sunca nema. Uključenje generatora je vođeno preko kontakata programabilnog releja u Multiplusu.  Ako se planira koristiti generator, onda sustav više nije „bez parametriranja“ i potrebna je stručna pomoć pri puštanju u pogon. Uređaj ima ukupno 4 izlaza koja već uključuju potrebne zaštitne prekidače za svaki pojedini strujni krug, kao i zajedničku RCD sklopku. Izlaz ACout 0 dobiva napon samo kada je priključen generator na ACin ulaz. Na uređaj je spojen i nadzorni panel „Color control“ koji komunicira s regulatorom punjenja  i bidirekcijskim pretvaračem Multiplus. O ovom sustavu smo pročitajte još u (9).

Na slici 16. je prikazana organizacija fotonaponskog polja Maxi 18 AC sustava. Po tri modula su spojena u niz i takva tri niza, dakle ukupno 9 modula, se spajaju u jedan „string box“. Svaki niz od 3 u seriju spojena modula posjeduje u oba pola rastalni osigurač. Taj osigurač ima zaštitnu funkciju da isklopi niz u kojem nastane kratki spoj. Osigurač smješten u nosaču osigurača nema funkciju redovnog isklapanja struje. Dakle ti se osigurači nipošto ne smiju „vaditi“ dok kroz njih teče struja.  Zato je u string box dodana sklopka kojom se može isklopiti istosmjerna struja koju proizvode moduli. Kada struja ne teče onda se mogu odrađivati zahvati oko osigurača, odnosno možebitna prespajanja fotonaposnkih  modula. Ne smije se zaboraviti da je ovdje 3 modula spojeno u seriju i da je njihov zajednički napon cca 120 VDC u osunčanom stanju, a to znači napon opasan po život, koji postoji kao takav sve dok ima sunca i dok su 3 modula spojena zajedno u seriju. U string boxu se nalazi i uređaj za zaštitu od prenapona. Dva string boxa se spajaju preko osigurača koji štite kabele na regulator punjenja  baterija MPPT 150/85. Ovaj regulator ima ulazni napon do 150 VDC i maksimalnu struju izlaza 85 A.

Izlaz iz regulatora punjenja se prema slici 17. spaja na ormariće + i – sabirnice, a ovi ormarići su preko osigurača povezani prema baterijskom slogu. Baterija se nadzire preko nadzornika baterija. Obratiti pažnju na presjek kabela prema izmjenjivaču (najmanje 100 mm2 što se realiziralo sa dva vodiča po 75 mm2). Potrebno je pridržavati se zadanih presjeka, jer kod istosmjerne struje vrijedi pravilo za određivanje presjeka: najviše 2A struje /mm2 kabela (što osigurava zanemarive padove napona zbog otpora kabela).

Svi opisani sustavi imaju za karakteristiku da ako sunca nema, a trošila su priključena, prije ili kasnije ostajete u „mraku“. To je stoga jer izmjeničnu mrežu stvara autonomni izmjenjivač iz baterije. Kada se ona isprazni nastaje mrak.  Ako se umjesto autonomnog izmjenjivača Phoenix koristi bidirekcijski pretvarač Multiplus, tada je moguće u sustav uključiti pomoćni izvor energije ili čak mrežu. O tome smo pisali u (5), (6), (7), (8). No u nastavku ovog SCHRACK TECHNIK Web serijala doći ćemo i do toga, stoga strpljenja. Te sustave nećete moći realizirati bez pomoći programiranja uređaja preko osobnog računala, a to znači bez pomoći naših stručnjaka.

U tablici 7. (na dnu stranice) su prikazane glavne komponente za pojedini sustav.

Slika 9.: SCHRACK TECHNIK Micro 1 AC sustav; izlaz 230V, 50Hz, 250W x 2,5h, izmjenjivač 350VA

SCHRACK Micro 1 AC sustav: izlaz 230 V, 50 Hz, autonomija 250 W x 2,5 h

Slika 9.: SCHRACK TECHNIK Micro 1 AC sustav; izlaz 230V, 50Hz,  250W x 2,5h, izmjenjivač 350VA

Slika 10.: SCHRACK TECHNIK Micro 2 AC sustav; izlaz 230 V, 50 Hz, 500 W x 2,5 h, izmjenjivač 800 VA

SCHRACK Micro 2 AC sustav: izlaz 230 V, 50 Hz, autonomija 500 W x 2,5 h

Slika 10.: SCHRACK TECHNIK Micro 2 AC sustav; izlaz 230 V, 50 Hz,  500 W x 2,5 h, izmjenjivač 800 VA

Slika 11.: Napojna jedinica SCHRACK TECHNIK Mini 4 AC i Midi 8 AC otočnih fotonaponskih sustava

Napojna jedinica SCHRACK TECHNIK Mini 4 AC i Midi 8 AC otočnih fotonaponskih sustava

Slika 11.: Napojna jedinica SCHRACK TECHNIK Mini 4 AC i Midi 8 AC otočnih fotonaponskih sustava

Slika 12.: SCHRACK TECHNIK Mini 4 AC sustav; izlaz 230 V, 50 Hz, 1000 W x 2,5 h , izmjenjivač 1200VA

SCHRACK TECHNIK Mini 4 AC sustav; izlaz 230 V, 50 Hz, 1000 W x 2,5 h , izmjenjivač 1200VA

Slika 12.:  SCHRACK TECHNIK Mini 4 AC sustav; izlaz 230 V, 50 Hz, 1000 W x 2,5 h, izmjenjivač 1200VA

Slika 13.: SCHRACK TECHNIK Midi 8 AC sustav; izlaz 230 V, 50 Hz, 2000 W x 2,5 h, izmjenjivač 2000 VA

SCHRACK TECHNIK Midi 8 AC sustav; izlaz 230 V, 50 Hz, 2000 W x 2,5 h, izmjenjivač 2000 VA

Slika 13.:  SCHRACK TECHNIK Midi 8 AC sustav; izlaz  230 V, 50 Hz, 2000 W x 2,5 h, izmjenjivač 2000 VA

Slika 14.: SCHRACK TECHNIK Easy solar 6 sustav, 230 V, 50 Hz, 1600 W x 3,3 h, izmjenjivač 1600VA

SCHRACK TECHNIK Easy solar 6 sustav, 230 V, 50 Hz, 1600 W x 3,3 h, izmjenjivač 1600VA

Slika 14.: SCHRACK TECHNIK Easy solar 6 sustav, 230 V, 50 Hz, 1600 W x 3,3 h, izmjenjivač 1600VA

Slika 15.: Napojna jedinica SCHRACK TECHNIK Maxi 18 AC sustava

Napojna jedinica SCHRACK TECHNIK Maxi 18 AC sustava

Slika 15.: Napojna jedinica SCHRACK TECHNIK Maxi 18 AC sustava

Slika 16.: SCHRACK TECHNIK Maxi 18 AC sustav: 230 V, 50 Hz, 4000 W x 2,5 h, izmjenjivač 5000 VA

SCHRACK TECHNIK Maxi 18 AC sustav: 230 V, 50 Hz, 4000 W x 2,5 h, izmjenjivač 5000 VA

Slika 16.: SCHRACK TECHNIK Maxi 18 AC sustav: 230 V, 50 Hz, 4000 W x 2,5 h, izmjenjivač 5000 VA

Pregled komponenata SCHRACK TECHNIK otočnih fotonaponskih sustava

Sustav

Micro 1 AC

Micro 2 AC

Mini 4 AC

Easy Solar 
6 AC

Midi 8 AC

Maxi 18 AC

Fotonaponski
modul

1 x 
PVM32700

2 x 
PVM32700

4 x 
PVM32700

6 x 
PVM32700

8 x 
PVM32700

18 x 
PVM32700

Baterija

1 x 
PVBB0110

1 x 
PVBB0220

2 x 
PVBB0220

4 x 
PVBB0220

4 x 
PVBB0220

8 x 
PVBB0220

Regulator
punjenja

1 x 
PVBC2415

2 x 
PVBC2415

1 x 
PVBC2450-A

integriran 

(MPPT 100/50)

2 x 
PVBC2450-A

1 x 
PVBC2485

Izmjenjivač

1 x 
PVBI0412

1 x 
PVBI0812

1 x 
PVBI1224-A

1 x 
PVBS1624

1 x 
PVBI2024

1 x 
PVBI5048

Nadzornik
baterija

1 x 
PVBE0040

1 x 
PVBE0040

1 x 
PVBE0040

opcija: 1 x 
PVBE0040

1 x 
PVBE0040

1 x 
PVBE0040

Nadzorni panel Color control

opcija

opcija

opcija

PVBE0050
PVBE0051

opcija

opcija

DC sklopka (baterijska)

1 x 
PVBP1003

1 x 
PVBP1003

1 x 
PVBP1003

1 x 
PVBP1003

1 x 
PVBP1003

1 x 
PVBP1003

DC osigurač paralelnih
baterija

bez paralelnih

baterija

bez paralelnih

baterija

bez paralelnih

baterija

opcija: 2 x 
PVBP0100

2 x 
PVBP0100

2 x 
PVBP0100

DC osigurač izmjenjivača

bez

ugrađen u 

izmjenjivaču

1 x 
PVBP0130

ugrađen u 

uređaju

1 x 
PVBP0200

2 x 
PVBP0100

DC osigurač
reg. punjenja

ugrađen u 

regulatoru

ugrađen u 

regulatoru

1 x 
PVBP0063

2 x 
PVBP0063

1 x 
PVBP0100

DC string
osigurači

bez

bez

bez  

bez 

bez 

18 x ISV10012
  2 x ISZ10032
20 x SI319710

Nosač DC osigurača

nije potrebno

nije potrebno

2 x 
PVBP1001

opcija: 2 x 
PVBP1001

5 x 
PVBP1001

5 x 
PVBP1001

Prenaponska zaštita

bez  

bez  

1 x 
IS011151

bez

2 x 
IS011151

2 x 
IS011151

DC sklopka
za module

opcija

opcija

1 x 
IN7R0204

opcija

2 x 
IN7R0204

2 x 
IN7R0204

Ne zaboraviti: 

MC4 spojnice, za kabel i ugradbene, fotonaponski kabel 4 mm2, kućišta DC plus i minus ormarića, kabeli odgovarajućeg presjeka za baterije, stopice za kabele

montažni pribor za montažu na krov, kliješta za stezanje MC4 konektora…


Tablica 7. Pregled komponenata SCHRACK TECHNIK otočnih fotonaponskih sustava

 

Ukoliko imate dodatna pitanja slobodno nas kontaktirajte:

Pretraživali ste prema ovim riječima: alternativna struja, astronergy, bidirekcijski izmjenjivac, bidirekcijski izmjenjivač, energija sunca struja, foto napon, foto paneli, fotonapon, fotonapon crijep, fotonapon izmjenjivac, fotonapon izmjenjivač, fotonapon izmjenjivač, fotonapon izolacija, fotonapon kabel, fotonapon kit, fotonapon kosi krov, fotonapon montažni, fotonapon nadzor, fotonapon njiva, fotonapon otočni, fotonapon otoćni, fotonapon panel, fotonapon polje, fotonapon ravni krov, fotonapon samougradnja, fotonapon setovi, fotonapon setovi, fotonapon sigurnost, fotonapon sklopka, fotonapon svjetionik, fotonapon voćnjak, fotonapon zaštita, fotonaponske celije, fotonaponske elektrane, fotonaponski kolektori, fotonaponski modul, fotonaponski moduli, fotonaponski paneli, fotonaponski pogon, fotonaponski sistemi, fotonaponski sustav, fotonaponski sustavi, fotonaposnki kabel, fotovoltaici, fotovoltaik, fronius, huber+suhner, kostal, marasolar, mc4 priključak, nema priključka struje, off grid fotonapon, off grid solarni, on grid fotonapon, on grid solarni, paneli za solarnu energiju, paneli za struja, paneli za struju, photonapon, powerone, pribor fotonapon, prodaja struje, proizvodnja struje, regulator punjenja, solarlog, solarna celija, solarna elektrana, solarna energija struja, solarna energija u hrvatskoj, solarna energija za vikendice, solarna oprema, solarna oprema za vikendice, solarna ploca, solarna rasvjeta, solarna sklopka, solarna struja, solarna struja za vikendice, solarne celije, solarne ćelije, solarne elektrane, solarne ploce, solarne ploče, solarni izmjenjivač, solarni kabel, solarni modul, solarni montažni, solarni paneli, solarni paneli za struja, solarni paneli za struju, solarni paneli za vikendice, solarni pogon, solarni samougradnja, solarni sistemi za vikendice, solarni sistemi za vikendice cijena, solarni sustavi, solarno napajanje, struja na otocima, struja otoci, struja otok, struja sunce, sunceva energija struja, sunčeva energija struja