Schrack Technik d.o.o., Zagreb
  • Mjerni releji / Releji za nadzor

    Vrhunska tehnologija: mjerni i nadzorni releji Schrack Technik pouzdano štite Vaše sustave osiguravajući ranu detekciju greške/kvara.

Gotovo je nemoguće održavati električni sustav u potpunosti bez greške. Međutim, postoji način da utjecaj grešaka svedemo na najmanju moguću mjeru. Kako bi spriječili da do grešaka dođe važno je koristiti vrhunske mjerne i nadzorne releje, koji trajno nadziru električne i fizičke veličine u sustavu.
U idealnim slučajevima, ukoliko do greške dođe, ovi mjerni i nadzorni releji uključuju ili isključuju te šalju određeni signal nadzornoj jedinici kako bi spriječili nastanak neke veće štete u sustavu.

   Asortiman proizvoda tvrtke Schrack Technik u ovom segmentu savršeno je prilagođen parametrima koje je potrebno nadzirati. Naša rješenja releja za nadzor napona (Serije 5, Serije 6), podnaponskih releja (Serije 5), releja za nadzor struje (Serije 5, Serije 6), releja za nadzor faza (Serije 5, Serije 6), releja za nadzor termistora (Serije 5, Serije 6), i releja za nadzor nivoa (Serije 5, Serije 6) predstavljaju vrhunsku tehnologiju današnjice i pružaju maksimalnu zaštitu sustava.

1-fazni relej za nadzor napona - UR5U1011
1-fazni relej za nadzor napona - UR5U1011

AC/DC podnaponsko mjerenje za 1f sa promjenjivim pragom napona i fiksnom histerezom.

3-fazni relej za nadzor napona s podesivim naponskim područjem
3-fazni relej za nadzor napona s podesivim naponskim ...

3-fazni relej za nadzor napona sa promjenjivim pragom napona Us (svaka faza prema nul vodiču) i fiksnom histerezom.

Relej za nadzor termistora
Relej za nadzor termistora

Praćenje temperature namota motora sa max. 6 PTC (u skladu sa DIN 44081), praćenje kratkog spoja termistor linije, ...

Relej za nadzor nivoa - UR5L1021
Relej za nadzor nivoa - UR5L1021

Relej za nadzor nivoa vodljive tekućine. Vrijeme kašnjenja uklopa i isklopa se može zasebno podešavati.

1-fazni relej za nadzor struje - UR5I1011
1-fazni relej za nadzor struje - UR5I1011

Kada vrijednost mjerene struje premašuje namještenu vrijednost struje na Is regulatoru, izlazni kontakt releja se prebacuje..

Relej za nadzor faza - UR5P3011
Relej za nadzor faza - UR5P3011

Nadzor redosljeda faza, nestanka faze i asimetrije sa podesivom asimetrijom. Spajanje nul vodiča nije obavezno.

Pretraživali ste prema ovim riječima: nadziranje napona, nadzor napajanja energijom, nadzor struje, nadzor asimetrije, kontrola nivoa, kontrola napona, relej za kontrolu napon, kontrola faza, kontrola zanjene faza, redoslijed faza, redosljed faza, kontrola razine