Schrack Technik d.o.o., Zagreb
  • Zašto koristiti oklopljeni kabel umjesto neoklopljenog?

Prema važećem standardu za obilježavanje  konstrukcije komunikacijskih kabela vrijede sljedeće kratice:

Slika 1.: Kabel kategorije 6 U/UTP (unshielded/unshielded twisted pair)

Međunarodne norma ISO/IEC odnosno europske norme EN pojmovno razlikuju kategoriju i klasu.

Kategorija opisuje metode i vrijednosti prema kojima valja ispitivati pojedinačne komponente. To znači da se pojedinačne komponente uvijek mogu testirati i određivati prema nekoj kategoriji.
No, ukoliko se objedine proizvodi neke određene kategorije, nastaje sustav koji je pak definiran prema klasi.
Vrijednost klase pritom određuje komponenta s najnižom kategorijom.

Npr. prema tablici 1. UTP kabel cat 6, kao komponenta, zadovoljava kategoriju 6. Tom kategorijom kabela može se realizirati klasa E strukturne mreže koja podržava frekvencije do 250 MHz, odnosno moguće je realizirati propusnost do uključujući 1Gbit/s.
Takav kabel ne podržava propusnost 10 Gbit/s (10 Gigabit ethernet protokol).

Za ostvarenje strukturne mreže propusnosti 10 Gbit/s, što odgovara klasi sustava EA, potrebno je, prema tablici 1. koristiti kabel kategorije 6A.
Kabel kategorije 6A specificiran/certificiran je za frekvencije do 500MHz prema međunarodnim standardima EN 50288-10 i IEC 61156-5 (ed.2 - 2009) i osigurava propusnost 10 Gbit/s (10 Gigabit ethernet protokol). Kabel s odgovarajućim priključnim modulima tako može tvoriti klasu sustava EA.

Slika 2.: Kabel cat 6A  F/FTP (Foil/Foil twisted pair)

Na slici 2. prikazana je konstrukcija kabela s dvostrukim oklapanjem; oklop parica i oklop ukupnog kabelskog sloga.

Zaključak:
Običnim konstrukcijama kabela bez oklopa ne postižu se veće kategorije i brzine prijenosa od trenutne kategorije 6 U/UTP.
Za postizanje većih brzina prijenosa potrebno je koristiti oklopljeni kabel (idealno je dvostruko oklapanje tipa F/FTP ili S/FTP).

Utjecaj elektromagnetskih smetnji na prijenos podataka

U normi EN 50174-2 je opisano razdvajanje između komunikacijskih kabela i energetskih kabela.
Razmaci između ova dva kabela ovise o:

  • elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMK) komunikacijskog kabela, tj. gušenju na spoju oklopa simetričnog kabela
  •  konstrukciji energetskog kabela i jakosti strujnih krugova
  •  tome da li je izvedena mehanička pregrada između komunikacijskih i energetskih kabela.

Izračun razmaka među kabelima se izvodi prema EN 50174-2 (razdvajanje između komunikacijskih i energetskih kabela u policama).

Slika 3.: Primjer međusobnog razdvajanja energetskih i komunikacijskih kabela u plastičnom kanalu

Kabel cat 6A ispunjava standarde EN 55022 za emisije klase B (stanogradnja) i EN 55024 za otpornost na elektromagnetske smetnje. Strukturne mreže izvedene prema standardu su elektromagnetski kompatibilne, što pojednostavnjeno znači da su maksimalno imune na elektromagnetske smetnje i da same ne isijavaju iste. Kompaktna konstrukcija kabela je takva da dopušta njihovu međusobnu zbijenu instalaciju.

Zaključak:
- i uz uobičajene „nepravilnosti“ u polaganju komunikacijskih kabela pri izgradnji objekta, pri tome se prvenstveno misli da se u cijelosti ne poštuje razdvojeno polaganje komunikacijskih i energetskih kabela po cijeloj duljini komunikacijskih kabela, mjerenja sustava izvedenog s oklopljenim kabelom će gotovo uvijek osigurati klasu sustava E, što ne mora biti tako ako se izvodi s neoklopljenim kabelom.
- Ako se pak izvodi potpuno u skladu s normama i uz primjenu oklopljenog kabela cat 6A tipa F/FTP, uz odgovarajuće priključke na kraju kabela, sigurno će se osigurati klasa sustava EA , a što u konačnici znači 10 Gbit/s Ethernet.

Rizik da izvedena mrežna instalacija, ukoliko se primjeni kabel kategorije 6 na kraju ne zadovolji klasu E zbog, uobičajenih nepravilnosti pri izvođenju instalacija, je i dovoljno velik i realan da se ne preporuča primjena neoklopljenog kabela kategorije 6 već primjena oklopljenog F/FTP kabela kategorije 6A.

Pretraživali ste prema ovim riječima: mrežni kabel, STP kabel, FTP kabel, FFTP, F/FTP kabel, informatički kabel, strukturno kabliranje, informatički kabl, mrežni oklopljeni kabel, smetnje na prijenos podataka, kompjuterski kabel, mrežni instalacijski kabel, računalna mreža, IT kabel, mrežno kabliranje, oklopljeni kabel, neoklopljeni kabel, šildani kabel, kabel sa zaštitom