Schrack Technik d.o.o., Zagreb

1-fazni relej za nadzor struje - UR5I1011

  • AC nadzor struje, 1-fazni
  • Nazivni napon: 230 V AC
  • 1 C/O kontakt
  • Mjerena varijabla: AC sinus, 48 do 63 Hz
  • Mjerni ulaz: 5 A AC
  • Kapacitet preopterećenja: 7 A
  • Ulazni otpor: 10 mΩ
  • Točka preklapanja Is: 10% do 100% I N
  • Histereza H: fiksna 10%
  • Radni ciklus: 100%

kupi u internet trgovini

1-fazni relej za nadzor AC struje sa promjenjivim pragom napona i fiksnom histerezom.
Napon napajanja mora biti konstantno priključen na svitak releja (zelena LED U/t svijetli). Kada vrijednost mjerene struje premašuje namještenu vrijednost struje na Is regulatoru, izlazni kontakt releja se prebacuje u položaj uključeno (žuta LED svijetli).
Kada vrijednost mjerene struje padne ispod namještene vrijednosti struje na Is regulatoru, izlazni kontakt releja se prebacuje u položaj isključeno (žuta LED ne svijetli).

Pretraživali ste prema ovim riječima: kontrola struje, strujni relej, relej struje

Mjerni releji / Releji za nadzor
Mjerni releji / Releji za nadzor

Mjerni i nadzorni releji Schrack Technik nude optimalnu zaštitu vaših sustava. Široka paleta releja za sve primjene.

1-fazni relej za nadzor napona - UR5U1011
1-fazni relej za nadzor napona - UR5U1011

AC/DC podnaponsko mjerenje za 1f sa promjenjivim pragom napona i fiksnom histerezom.

Relej za nadzor faza - UR5P3011
Relej za nadzor faza - UR5P3011

Nadzor redosljeda faza, nestanka faze i asimetrije sa podesivom asimetrijom. Spajanje nul vodiča nije obavezno.