Schrack Technik d.o.o., Zagreb

3-fazni relej za nadzor napona s podesivim naponskim područjem

  • 3-fazni nadzor napona
  • Mjerenje pri padu napona
  • Napon napajanja = napon mjerenja
  • 1 preklopni kontakt
  • Nazivna frekvencija: AC 48 do 63Hz
  • Tolerancija:: -30% do +10% x UN
  • Radni ciklus: 100%
  • Vrijeme resetiranja: 500ms
  • Mjerena varijabla: AC sinus, 48 do 63Hz
  • Histereza H: cca. 5%

kupi u internet trgovini

3-fazni relej za nadzor napona sa promjenjivim pragom napona Us (svaka faza prema nul vodiču) i fiksnom histerezom.
Sve 3 faze moraju biti spojene. Ako se zahtjeva mjerenje u 1f ili 2f ostali slobodni ulazi (L) moraju biti spojeni na nazivni napon. Napon napajanja mora biti konstantno priključen na relej (zelena LED svijetli). Izlazni kontakt releja se prebacuje u položaj uključeno (žuta LED svijetli) u trenutku kada mjereni napon nadilazi namješteni napona Us za vrijednost histereze.
Izlazni kontakt releja se prebacuje u položaj isključeno (žuta LED ne svijetli) u trenutku kada mjereni napon padne ispod namještene vrijednosti napona Us.

Pretraživali ste prema ovim riječima: nadziranje napona, nadzor napajanja energijom, kontrola napona, relej za kontrolu napona, relej kontrole napona

Mjerni releji / Releji za nadzor
Mjerni releji / Releji za nadzor

Mjerni i nadzorni releji Schrack Technik nude optimalnu zaštitu vaših sustava. Široka paleta releja za sve primjene.

1-fazni relej za nadzor napona - UR5U1011
1-fazni relej za nadzor napona - UR5U1011

AC/DC podnaponsko mjerenje za 1f sa promjenjivim pragom napona i fiksnom histerezom.