Schrack Technik d.o.o., Zagreb
 • Fleksibilne bakrene sabirnice

  Lamelirani bakar
  Fleksibilne i prilagodljive
  Jednostavna i brza montaža
  Bez potrebe za kabelskim stopicama

Sve prednosti na prvi pogled

 • Fleksibilne i prilagodljive, jednostavna i brza instalacija
 • Temperaturna stabilnost izolacije 105°C
 • Korištenjem fleksibilnih sabirnica, u usporedbi s krutim bakrenim sabirnicama štedimo oko 25% vodiča i oko 30% spojnog materijala (npr. spojevi pod 90°)
 • Ukoliko ćemo skraćenu sabirnicu naknadno savijati, preporuča se rezanje u duljini većoj za barem 10mm od potrebne
 • Polumjer savijanja iznosi minimalno tri debljine sabirnice
 • Prilikom uvijanja za 90°, osigurati da je duljina uvinutog dijela ekvivalentna tri debljine sabirnice
 • Prilikom skidanja izolacije, paziti da ne oštetite bakrene lamele
 • Kod većih savijanja sabirnice može doći do pomicanja pojedinih lamela. Prije kreiranja spojnog mjesta takva odstupanja popraviti rezanjem.
 • Najbolji spoj se postiže probijanjem. U slučaju bušenja korisititi specijalnu šablonu koja služi kao vodilica svrdla te fiksira sabirnicu za vrijeme bušenja.

Fleksibilne bakrene sabirnice u internet trgovini

Fleksibilne bakrene sabirnice u našoj internet trgovini.

Kupite fleksibilne bakrene sabirnice

Primjeri primjene fleksibilnih bakrenih sabirnica

Ušteda materijala

Primjena fleksibilnih sabirnica osigurava uštedu materijala i bržu instalaciju. Spojna mjesta lako se formiraju jednostavnim probijanjem, bez potrebe za kabelskim stopicama. Fleksibilne sabirnice, u usporedbi s kabelima, uz 40% manji presjek podnose isto strujno opterećenje.

Jednostavno rukovanje

Fleksibilnost sabirnica osigurava željenu izvedbu priključaka. Sabirnice malog i srednje velikog presjeka mogu se savijati ručno. Nakon savijanja ili uvijanja sabirnice zadržavaju željeni oblik. Bez neželjenih deformacija ili „memory“ efekta.

Fleksibilne sabirnice se mogu skratiti piljenjem ili rezanjem. Ukoliko ćemo skraćenu sabirnicu naknadno savijati, preporuča se rezanje u duljini većoj za barem 10mm, kako bi se eventualno pomaknute lamele mogle lako korigirati.

Za savijanje fleksibilnih sabirnica većeg presjeka potrebno korisititi odgovarajući alat. Pazite da ne oštetite izolaciju! Polumjer savijanja iznosi minimalno tri debljine sabirnice.

Kod uvijanja sabirnice, duljina (L) uvijenog dijela mora biti minimalno 2x širina sabirnice.

Kod većih savijanja sabirnice može doći do pomicanja pojedinih lamela. Prije kreiranja spojnog mjesta takva odstupanja popraviti rezanjem.

Otvori u sabirnici se izvode u zadnjem koraku i to tek nakon skidanja izolacije. Promjer otvora ne smije biti veći od polovice širine sabirnice. Najbolji spoj se postiže probijanjem. U slučaju bušenja korisititi specijalnu šablonu koja služi kao vodilica svrdla te fiksira sabirnicu za vrijeme bušenja.

U svrhu izbjegavanja prekomjerne deformacije ili uništenja sabirnice, paziti na moment pritezanja spojeva sukladno dimenziji sabirnice i promjeru spojnog vijka.

Katalog "Fleksibilne bakrene sabirnice" na hrvatskom jeziku

Sve informacije, kataloške brojeve i zanimljive činjenice o našim novim fleksibilnim bakarnim sabinicima pronađite u našem katalogu.

Prelistaj online

Preuzmi PDF