Schrack Technik d.o.o., Zagreb
 • Kompaktni prekidači serije CUBICO

  Kompaktni prekidači serije CUBICO

  • 3-polni kompaktni prekidači snage
  • 2 serije / 3 veličine, od 20A do 630A
  • Jednostavni, sigurni i ekonomični

Kompaktni prekidači serije MZ

 • A tip – s termomagnetskom zaštitnom jedinicom
 • VE tip – s elektroničkom zaštitnom jedinicom

Podešavanje zaštite od preopterećenja kod MZ kompaktnih prekidača s termomagnetskom zaštitnom jedinicom (MZ1 / MZ2 / MZ3) je u rasponu od 0.8...1 x In

MZ1 (20A-125A)
priključne box stezaljke
prekidna moć: 36kA

MZ2 (160A-250A)
vijčane stezaljke
priključak stopicom pod vijak

prekidna moć: 36kA / 50kA

MZ3 (250A-630A)
vijčane stezaljke
priključak stopicom pod vijak

prekidna moć: 50kA / 70kA

Teretne sklopke serije MZ bez okidačkog zaštitnog mehanizma i bez podešavanja nazivne struje

125A/3P - MZ112035B
priključne box stezaljke

250A/3P - MZ225035--
vijčane stezaljke
priključak stopicom pod vijak

400A/3P - MZ340035--
vijčane stezaljke
priključak stopicom pod vijak

Mnoštvo dodatnog pribora

Ovisno o izvedbi i veličini prekidača/sklopke u ponudi su:

 • pomoćni kontakti,
 • daljinski i podnaponski isklopnici,
 • motorni pogoni,
 • prednji priključci,
 • tunel stezaljke,
 • zakretne ručice
 • mehaničke blokade,
 • lokoti,
 • pokrovi stezaljki…

PRIBOR ZA SERIJU MY

Katalog na hrvatskom jeziku