Schrack Technik d.o.o., Zagreb
  • Pomoćni sklopnici

    Pomoćni sklopnici Schrack Technik predstavljaju savršeno
    rješenje za uključivanje struje do 6A i čine idealan dodatak
    vašim glavnim sklopnicina.

Sklopnici su načelno podijeljeni na sklopnike snage (sklopnici visoke snage sklapanja) i pomoćne sklopnike. Što je, u konačnici razlika između  tih dviju izvedbi?
Sklopnik je mehanički sklopni uređaj koji ima samo jedan položaj mirovanja, koji se ne pokreće ručno (najčešće elektromagnetom) i koji može uklapati, voditi i prekidati struje u normalnim uvjetima pogona i u uvjetima preopterećenja.
Pomoćni sklopnik je sklopnik koji se primjenjuje kao upravljačka sklopka.

Bimetalni releji
Bimetalni releji

Toplinski preopteretni (bimetalni) releji za zaštitu vaših motora kod preopterećenja ili ispada faze.

Sklopničke kombinacije
Sklopničke kombinacije

Schrack Technik nudi gotove sklopničke kombinacije (promjena smjera / zvijezda-trokut). S nama ste na sigurnoj strani.

Sklopnik snage se obično primjenjuje kao glavni sklopnik. On funkcionira pod opterećenjima od oko 600A [AC1]. Pomoćni sklopnici, s druge strane, su dizajnirani za struje sklapanja do 6A. U pomoćne sklopnike možemo svrstati vremenske releje i sugurnosne releje. Pojednostavljeno, pomoćni sklopnik je običan niskonaponski relej koji je konstruiran kao klasični sklopnik a kojeg u slučajevima primjene sa drugim sklopnikom nazivamo pomoćni sklopnik.
Pomoćni sklopnik nema ulogu uklopa/isklopa pri velikim opterećenjima već ima aktivirajuću/deaktivirajuću ulogu (kontrolnu i upravljačku funkciju). Dakle, pomoćni sklopnici imaju samo pomoćne kontakte, bez glavnih kontakata.

Sklopnici u internet trgovini