Schrack Technik d.o.o., Zagreb

Kompaktni prekidači snage serije MC

Prekidači snage serije MC

Sa prekidačima snage serije MC provjereno zadovoljavate sve zahtjeve koje pred vas stavljaju moderne tehnologije. Prekidači nude široko područje podešenja i različite komunikaciske funkcije.

U rasponu od 15A do 2000A dobivate pouzdanu zaštitu a modularnost ovih uređaja pruža sigurnu distribuciju električne energije.

Kompaktni prekidači snage mogu se univerzalno primjenjivati – od malog instalacijskog razdjelnika preko motornog upravljanja ili kombinacijama pokretača motora pa do velikog razdjelnika energije s prekidnom moći do 150kA. Za male raspone snage postoje posebne varijante osjetljive na ispad faze za primjenu “oko motora”.

Zahvaljujući visokoj uporabnoj kategoriji DC-3 ovi prekidači imaju univerzalnu primjenu u uvjetima istosmjernog napona: od fotonapona preko dopunskih baterija do elektromotora istosmjerne struje u reverzibilnom i impulsnom pogonu. Za mreže istosmjerne struje sa radnim naponom do 750 V i radnim strujama do 500 A prekidači snage MC-A predstavljaju idealnu zaštitu.

SCHRACK prekidači snage smanjuju troškove, fleksibilni su pri planiranju i jednostavno ih je integrirati u cjelovita rješenja.

Komunikacija za nove mogućnosti

SCHRACK kompaktni prekidači snage sa svojom sposobnošću komunikacije otvaraju nove mogućnosti u distribuciji električne energije i automatizacije. Informacije i dijagnostika mogu biti prikazane na licu mjesta ili poslane u nadređene sustave. Dakle, transparentnost sustava je porasla što skraćuje vrijeme odziva na eventualno potrebne servisne zahvate u kritičnim stanjima. Na taj način spriječavamo kvarove i izbjegavamo skupe zastoje u proizvodnji.

Mnoštvo dodatnog pribora

Ponuda je zaokružena:

  • motornim pogonom za daljinsko pokretanje prekidača,
  • daljinskim isklopnicima,
  • podnaponskim isklopnicima,
  • pomoćnim kontaktima,
  • zakretnim ručicama
  • FI isklopnim relejima
  • pokrovima za zaštitu od dodira

Pribor jednostavno nadograditi sa prednje strane. Mjesto za ugradnju je isto kod svih veličina. Pomoćni kontakti i signalni uređaji su kontaktni elementi programa komandnih i signalnih uređaja firme SCHRACK. Dostupni su u varijanti s vijčanim i utičnim stezaljkama. To skraćuje vrijeme montaže i smanjuje troškove. Daljinski i podnaponski isklopnici u kombinaciji s pomoćnim kontaktima za isključivanje u slučaju nužde ili rasterećenja nude elegantna rješenja za široku primjenu. Tehnika priključivanja MC prekidača snage predstavlja fleksibilan odgovor na bilo koji zahtjev instalacije. Svejedno radi li se o bakrenom ili aluminijskom kabelu, bakrenoj traci ili sabirnici – MC nudi odgovarajuće rješenje za bilo koju vrstu priključka. Dodatnim elementima povećava se zaštita od dodira..