Schrack Technik d.o.o., Zagreb
  • Prenaponska zaštita

    Prenaponska zaštita je područje u kojem Schrack Technik zauzima vodeću poziciju kao dugogodišnji pouzdan pratner. U svom asortimanu nudimo program zaštite razvodnih ormara, elektroinstalacija i uređaja od posljedica atmosferskih pražnjenja.

Inteligentan način zaštite

U našim domovima sve više su pristutni elektronički uređaji koji čine boravak u kući udobnijim. Zaštite Vaš pametni TV uređaj, računalo, pisač, faks, kućno kino, pojačalo..., od neželjenih utjecaja prirode da bi užitak bio potpun i bezbrižan.  Razvoj novih tehnologija pred elektrotehniku nameće zahtjev za novim instalacijskim rješenjima, te optimalnom zaštitom ljudi i uređaja.

Prenaponska zaštita je područje u kojem Schrack Technik zauzima vodeću poziciju kao dugogodišnji pouzdan pratner.

U svom asortimanu nudimo program zaštite razvodnih ormara, elektroinstalacija i uređaja od posljedica atmosferskih pražnjenja.

Odvodnici pranapona iz našeg programa, pravilno odabrani i selektirani osigurati će punu zaštitu instalacijama i uređajima u svim objektima industrijske, javne ili privatne namjene.

Izvori sunčeve energije sve više se koriste i pretvaraju u toliko željenu električnu energiju koja pogoni sve gore navedene uređaje. Nudimo efikasnu zaštitu fotanaponskih panela i instalacija od udara groma i njegovih posljedica, dajući razlog više za njihovu ugradnju i eksploataciju.

Uzroci prenapona

Prenaponi u električnim sustavima pojavljuju se zbog različitih uzroka. Najčešći su:

Izravan ili bliski udar munje

Pri izravnom udaru munje ili bliskom udaru munje nastaju prenaponi. Pri tome je gotovo svejedno ima li objekt zaštitu od struje munje, gromobransku instalaciju ili ne. U slučaju izravnog udara, munja pogađa object, ao bliskom udaru se govori ako munja u neposdrednoj blizini pogodi vanjske vodove koji ulaze u object. Zaštita od prenapona izazvanih izravnim udarom munje realizira se preko odvodnika struje munje medunarodno klasificiranim kao klasa I (stara oznaka: klasa B). Preostali prenapon mora se ograničiti primjenom daljnjih uređaja prenaponske zaštite.

Neizravan udar munje

Atmosferska pražnjenja oblak-oblak, oblak-zemlja izazivaju jako electromagnetsko polje. Tim poljem induciraju se prenaponi do razina koje mogu oštetiti uređaje i instalacije. Za ova pražnjenja je karakteristično da ne pogađaju direktno objekt ili bliske priključne vodove.

Za zaštitu postrojenja od ovako uzrokovanih prenapona primjenjuju se odvodnici prenapona class T1 (stara oznaka: class C). I ovdje se preostali prenapon može dodatno smanjiti primjenom daljnjih krajnjih uređaja prenaponske zaštite.

Udaljeni udar munje

Pod udaljenim udarom smatra se udar u vodove povezane s objektom, ali na većoj udaljenosti od objekta, pa čak i na srednjenaponskoj razini. Ovi udari mogu se označavati i kao neizravni udari munje.

Udaljeni udari munje stvaraju prenapone koji se u cilju zaštite postrojenja ograničavaju odvodnicima prenapona class T2 (stara oznaka: class C).

Sklopni prenaponi

Kao posljedica sklopnih operacija, pri isklopu i uklopu tereta na mreži, ili pri prekidanju struje kratkog spoja može doći do pojave sklopnih prenapona. Sklopni prenaponi ograničavaju se uređajima prenaponske zaštite class T2 (stara oznaka: class C) plus dodatak class T3 (stara oznaka "D"). I ovdje se preostali prenapon može dodatno smanjiti primjenom daljnjih krajnjih uređaja prenaponske zaštite.

Najveća šteta nastaje kod izravnog udara munje što najčešće dovodi i do požara.
Ogromna energija koja se oslobađa, okidač je za ovu i druge ekstremne štete.

Prenaponska zaštita fotonaponskih sustava

PHOTEC serija prenaponske zaštite specijalno razvijena za zaštitu fotonaponskih sustava.