Schrack Technik d.o.o., Zagreb

COMBTEC serija

COMBTEC ODVODNIK STRUJE MUNJE I PRENAPONA

Schrack Combtec je kombinirani odvodnik. U jednom kućištu nalazi se odvodnik struje munje i odvodnik prenapona (T1+T2). Ova serija je testirana i certificirana prema IEC/EN 61643. Combtec odvodnike prenapona primjenjujemo kada je potrebna razina zaštite od udara munje klase III ili IV (12.5kA (10/350) po polu). Mogu se montirati unutar razdjelnika u bilo kojem položaju u skladu sa lokalnim propisima, koji se moraju poštivati (HRN EN 61643-11:2013). Combtec serija je tako definirana da za svaki sustav mreže postoji jedan cjeloviti uređaj. Spajanje više pojedinačnih uređaja nije potrebno.

Odvodnici struje munje T1

Odvodnici struje munje koriste se za zaštitu od djelovanja direktnih udara struje munje. Posebnost ovih odvodnika je da je njihova podnosivost struje munje ispitana prema zahtjevima za internacionalno standardizirani odvodnik Klase T1 prema IEC61643-1. Ovi odvodnici se ispituju standardiziranim strujnim impulsom 10/350μs. Ovaj standardizirani valni oblik strujnog impulsa vjerno oponaša udar struje munje i po energiji i po naboju i po vremenskom tijeku. Kada je jednom definiran valni oblik strujnog impulsa 10/350μs, onda je još samo odlučujuća tjemena vrijednost tog vala - Iimp. Kao što je ranije rečeno, ključne vrijednosti ovisno o razini prenaponske zaštite su 25kA i 12.5kA koje bi odvodnici trebali provesti. Za primjetiti je da odvodnici struje munje mogu provesti strujni val višestruko više energije nego odvodnici prenapona.

Odvodnici prenapona T2

Odvodnici prenapona Klase T2 nemaju mogućnost odvođenja struje munje i ne smiju se primjenjivati kao zaštita od djelovanja izravnog udara struje munje. Odvodnici prenapona Klase T2 se koriste kao zaštita od djelovanja udaljenih udara struje munje i kao zaštita od sklopnih prenapona, odnosno drugih uzroka prenapona u mreži jer na konkretnom mjestu njihove ugradnje mogu prema zemlji provesti val značajno manje energije u usporedbi s energijom koju mogu provesti odvodnici struje munje. Odvodnici prenapona se ispituju standardiziranim valnim oblikom strujnog impulsa 8/20μs. I ovdje veća tjemena vrijednost ispitnog vala struje znači i veću energiju vala koju odvodnik prenapona može provesti prema zemlji.

Usporedba - testiranje odvodnika klase I (10/350μs) i klase II (8/20μs)

Na slici je prikaz testnih valnih oblika za Klasu T1 (10/350μS) i za Klasu T2 (8/20μS), ali sa istom tjemenom vrijednosti struje. Promatrajući površinu ispod ove dvije krivulje za uočiti je koliko značajno manju energiju ima val 8/20μs. Vidi se da odvodnik prenapona, iako možda čak i ima tjemenu vrijednost struje ispitnog vala istu kao i odvodnik struje munje, ipak ne može podnijeti razinu energije koju sa sobom nosi izravni udar struje munje.

Serija COMBTEC

Dimenzije

Tehnički podaci

Shema spajanja

PROTEC serija
PROTEC serija

Schrack Protec serija je kombinirani odvodnik, dakle u jednom kućištu nalazi se odvodnik struje munje i odvodnik prenapona

VARTEC serija
VARTEC serija

Primjena SCHRACK Vartec odvodnika prenapona je u svakoj novogradnji, odnosno u svakoj značajnijoj rekonstrukciji.

UAS serija
UAS serija

Schrack UAS serija je linija proizvoda koja se sastoji isključivo od odvodnika prenapona (T2).

DATEC serija
DATEC serija

Datec serija je specijalno dizajnirana za zaštitu DC sustava napajanja i kontrolnih/upravljačkih linija.