Schrack Technik d.o.o., Zagreb

Relej za nadzor faza - UR5P3011

  • Nazivni napon: 3(N)~400/230V AC
  • Tolerancija: -30% do +30% UN
  • Nazivna potrošnja: 8 VA (0,8 W)
  • Nazivna frekvencija: AC 48 do 63 Hz
  • Radni ciklus: 100%
  • Vrijeme resetiranja: 500 ms
  • Napon ispada: >20% napona napajanja
  • Mjerena varijabla: 3(N)~, sinus, 48 do 63 Hz
  • Mjerni ulaz: (= napon napajanja)
  • Asimetrija: 5% do 25% podesivo

kupi u internet trgovini

Nadzor redosljeda faza, nestanka faze i asimetrije sa podesivom asimetrijom.

Nadzor redosljeda faza

Kada su spojene sve tri faze i asimetrija je manja od podešene, izlazni kontakt releja se prebacuje u položaj uključeno (žuta LED svijetli). Kada se promjeni redosljed faza izlazni kontakt releja se prebacuje u položaj isključeno (žuta LED ne svijetli).

Nadzor asimetrije

Kada asimetrija premaši vrijednost namještenu na ASYM-regulatoru, izlazni kontakt releja se prebacuje u položaj isključeno (žuta LED ne svijetli).

Nadzor nestanka (ispada) faze

Izlazni kontakt releja se prebacuje u položaj isključeno (žuta LED ne svijetli) kada jedna od tri faze nestane.

Pretraživali ste prema ovim riječima: ispad faze, prekid faze, asimetrija, redoslijed faza, Schrack relej, nadzor napona

Mjerni releji / Releji za nadzor
Mjerni releji / Releji za nadzor

Mjerni i nadzorni releji Schrack Technik nude optimalnu zaštitu vaših sustava. Široka paleta releja za sve primjene.

1-fazni relej za nadzor struje - UR5I1011
1-fazni relej za nadzor struje - UR5I1011

Kada vrijednost mjerene struje premašuje namještenu vrijednost struje na Is regulatoru, izlazni kontakt releja se prebacuje..

1-fazni relej za nadzor napona - UR5U1011
1-fazni relej za nadzor napona - UR5U1011

AC/DC podnaponsko mjerenje za 1f sa promjenjivim pragom napona i fiksnom histerezom.