Schrack Technik d.o.o., Zagreb

Relej za nadzor nivoa - UR5L1021

  • Nadzor nivoa vodljivih tekućina
  • Multifunkcijski
  • Sigurnosna izolacija mjerenog kruga
  • 1 C/O kontakt
  • Vrijeme kašnjenja uklopa i isklopa se može zasebno podešavati
  • Nadzor minimuma (PUMP UP)
  • Nadzor maksimuma (PUMP DOWN)
  • Širina 35mm
  • Montaža na DIN nosač

kupi u internet trgovini

Nadzor minimuma (PUMP UP)

Priključak sondi za mjerenje na stezaljke E1, E2 i E3. Alternativno, spremnik od vodljivog materijala može biti spojen na relej kao zamjena za sondu E3. Kada razina tekućine padne ispod razine sonde minumima E2 počinje odbrojavanje vremena kašnjenja uklopa. Po isteku vremena izlazni kontakt releja se prebacuje u položaj uključeno (žuta LED svijetli). Nakon što razina tekućine naraste iznad razine sonde maksimuma E1 počinje odbrojavanje vremena kašnjenja isklopa. Po isteku vremena izlazni kontakt releja se prebacuje u položaj isključeno (žuta LED ne svijetli).

Nadzor maksimuma (PUMP DOWN)

Priključak sondi za mjerenje na stezaljke E1, E2 i E3.
Alternativno, spremnik od vodljivog materijala može biti spojen na relej kao zamjena za sondu E3. Kada je sonda maksimuma E1 uronjena u tekućinu počinje odbrojavanje vremena kašnjenja uklopa. Po isteku vremena izlazni kontakt releja se prebacuje u položaj uključeno (žuta LED svijetli). Kada razina tekućine padne ispod razine sonde minimuma E2, počinje odbrojavanje vremena kašnjenja isklopa.
Po isteku vremena, izlazni kontakt releja se prebacuje u položaj isključeno.

Nadzor minimuma (PUMP UP)

Priključak sondi za mjerenje na stezaljke E2 and E3 (kratkospojiti E1-E3). Alternativno, spremnik od vodljivog materijala može biti spojen na relej kao zamjena za sondu E3. Kada razina tekućine padne ispod razine sonde E2, počinje
odbrojavanje vremena kašnjenja uklopa. Po isteku vremena izlazni kontakt releja se prebacuje u položaj uključeno (žuta LED svijetli). Kada razina tekućine opet naraste iznad razine sonde E2, počinje odbrojavanje vremena kašnjenja isklopa.
Po isteku vremena izlazni kontakt releja se prebacuje u položaj isključeno (žuta LED ne svijetli).

Nadzor maksimuma (PUMP DOWN)

Priključak sondi za mjerenje na stezaljke E2 i E3 (kratkospojiti E1-E3). Alternativno, spremnik od vodljivog materijala može biti spojen na relej kao zamjena za sondu E3. Kada je sonda E2 uronjena u tekućinu počinje odbrojavanje
vremena kašnjenja uklopa. Po isteku vremena izlazni kontakt releja se prebacuje u položaj uključeno (žuta LED svijetli). Kada razina tekućine padne ispod razine sonde E2 počinje odbrojavanje vremena kašnjenja isklopa. Po isteku vremena izlazni kontakt releja se prebacuje u položaj isključeno (žuta LED ne svijetli).

Pretraživali ste prema ovim riječima: nadziranje razine, nadziranje nivoa, kontrola nivoa, kontrola razine, regulacija nivoa, regulacija razine tekućine

Mjerni releji / Releji za nadzor
Mjerni releji / Releji za nadzor

Mjerni i nadzorni releji Schrack Technik nude optimalnu zaštitu vaših sustava. Široka paleta releja za sve primjene.

1-fazni relej za nadzor napona - UR5U1011
1-fazni relej za nadzor napona - UR5U1011

AC/DC podnaponsko mjerenje za 1f sa promjenjivim pragom napona i fiksnom histerezom.

3-fazni relej za nadzor napona s podesivim naponskim područjem
3-fazni relej za nadzor napona s podesivim naponskim ...

3-fazni relej za nadzor napona sa promjenjivim pragom napona Us (svaka faza prema nul vodiču) i fiksnom histerezom.