Schrack Technik d.o.o., Zagreb
  • Vakuumski sklopnici

    Schrack Technik nudi vakuumsku izvedbu sklopnika kao alternativu klasičnim sklopnicima. Posebne situacije zahtijevaju posebne sklopnike.

Razlikujemo dva osnovna tipa sklopnika: klasična izvedba (zračni) i vakuumska zvedba. Kod klasičnih sklopnika postoji mogućnost generiranja iskre u trenutku okidanja. Poseban dizajn vakuumskih sklopnika sprečava pojavu bilo kakve iskre. Prekidački kontakti vakumskih sklopnika se nalaze u izoliranoj vakuumskoj komori te je nemoguće da dođe do nastanka iskre, pregaranja ili oštećenja kontakata - tako da je vijek trajanja praktično neograničen. Vakuumski sklopnik pogodan je za sklapanje trofaznih elektromotora, transformatora, kondenzatorskih baterija...
Schrack Technik u svojoj ponudi ima vakumske sklopnike veličina 6/10/12/14. Molimo da nas kontaktirate ukoliko trebate sklopnike nekih drugih veličina.

Sklopničke kombinacije
Sklopničke kombinacije

Schrack Technik nudi gotove sklopničke kombinacije (promjena smjera / zvijezda-trokut). S nama ste na sigurnoj strani.

Schrack sklopnici
Schrack sklopnici

Schrack Technik sklopnici pouzdano i dugotrajno pokreću vaše motore.