Schrack Technik d.o.o., Zagreb

Zaštitni prekidači (Automatski osigurači)

Automatski osigurači

Automatski zaštitni prekidači su elementi strujnog kruga koji zadnjih par desetljeća zamjenjuju rastalne osigurače (EZ, D0...). Njihova namjena je zaštita vodiča od nadstuja (struja kratkog spoja i preopterećenja) i to od mjesta njihove montaže do trošila, ali ne i samog trošila.

Mogli bi rezimirati da su oni namjerno oslabljeni dio strujnog kruga, koji ima funkciju zaštite električne instalacije.
Isklop može biti s termičkim (bimetal) ili elektromagnetskim  okidanjem.

Pored gore navedenog, dolaze u nekoliko izvedbi, a najzastupljenije su B, C, D te zaštitni prekidači za istosmjerne (DC) strujne krugove.

Važno je napomenuti da Schrack osigurači karakteristike B, C i D u standardnoj izvedbi serije BM01xxxx-- i BM61xxxx-- osim za nominalni napon 230V AC mogu biti upotrebljavani i u istosmjernim krugovima nazivnog napona od 24V DC do 110V DC. Garantirani životni vijek im prelazi 8.000 uklopa/isklopa.
Dolaze u dvije grupe proizvoda: sa prekidnom moći 6kA i 10kA (prema IEC/EN 60 898).

Top rješenje

  • Primjena u svim niskonaponskim sustavima, kako u stambenim i poslovnim zgradama, tako i u industriji
  • Različite izvedbe osigurača kao i široka paleta dodatnog pribora (pomoćni kontakti, daljinski isklopnik, podnaponski isklopnik, sabirnice za ožičenje) ispunjavaju sve postavljene zahtjeve
  • Ugradnja u: stanske razdjelnike, industrijske ormare, upravljačke ormare, mjerne ormare, u fotonaponskim sustavima te za razne druge primjene