Schrack Technik d.o.o., Zagreb

Sigurnosna svjetiljka KB

Sigurnosna svjetiljka KB

Panik i sigurnosna rasvjeta čini se kompliciranom i skupom. Naše panik i sigurnosne svjetiljke sve čine jednostavnim i prihvatljivijim.

Put evakuacije u objektu mora biti označen i osvijetljen da se omogući sigurno napuštanje ugroženog prostora.

Naša nova svjetljika tip KB za koju se može reći da je jedna svjetiljka sa 4 mogućnosti sigurno je rješenje za primjenu na putu evakuacije

Elegantno modularno plastično kućiste svjetiljke KB izrađeno je sukladno sa normama DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 i EN1838  omogućava sigurno označavanje i osvjetljavanje puta evakuacije.

  • Kombinacija panik /sigurnosne svjetljike sa ERT–LED
  • Jedno kućište s 3 daljine raspoznavanja  14, 22 i 30m
  • Jednostavna montaža piktograma (jednostrano  ili obostrano) utičnom tehnikom
  • Jednostavna pretvorba iz panik u sigurnosnu rasvjetu
  • Moguća ugradnja na zid, strop, u strop i  na  ovjese
  • Stupanj zaštite/ kategorija: IP65/II
  • Snaga ERT-LED  (5x1W ERT-LED)
  • 300 lumena
  • Kućište boje RAL 9003