O nama

Tvrtka smo koja se desetljećima definira kao kompetentan partner za elektrotehniku i to za sve korisnike na području razvoda električne energije niskog napona pokrivajući sklopnu opremu, elektrotehničke proizvode za aplikacije u industriji i zgradarstvu, proizvode rasvjetne tehnologije, proizvode sigurnosne rasvjete, proizvode mrežne tehnologije te fotonaponske tehnologije.

Schrack Technik grupa

Pozicioniranje i značenje u Srednjoj Europi

Schrack Technik grupa je vodeća tvrtka u području tehnologije, proizvoda i rješenja u energetskoj tehnici, tehnici prijenosa podataka rasvjetnim rješenjima te fotonaponskim sustavima. Umrežavanje, optimiranje i sigurnost u korištenju energije i prijenosu podataka su težište našeg poslovanja.

Polazeći iz Austrije izgrađena je snažna mreža vlastitih tvrtki u 11 zemalja Srednje i Istočne Europe i osigurana odlična pokrivenost tržišta. U 40 zemalja postoje regionalne partner tvrtke.

Schrack Technik grupa ima sjedište u Beču. Naši kupci koriste tehnički i cjenovno zaokruženu paletu proizvoda i usluga u području proizvoda sklopne tehnike za raspodjelu i korištenje električne energije na niskom naponu. Od preuzimanja tvrtke Highspeed Cabling naši kupci koriste i specijalističke proizvode i rješenja u području umrežavanja u informatičkoj tehnologiji.

Direktori tvrtke su Wilhelm Großeibl, Viktor Eßbüchl i Norbert Kasper. Predsjednik Uprave je Wilhelm Großeibl.

Široka paleta proizvoda i tržišno vodstvo

Paleta proizvoda kreće od razdjelnih ormara, releja, zaštitinih prekidača, sklopnika, kabela do sigurnosne rasvjete i proizvoda najnaprednijih mrežnih tehnologija. Schrack je jedna od malobrojnih tvrtki koja svojom ponudom može u cijelosti pokriti sve potrebe elektroinstalatera. U strateški važnim područjima kao što su zaštitini prekidači, mrežna tehnika, sigurnosna rasvjeta i releji Schrack je vodeći na tržištu. Visoka kvaliteta proizvoda i optimirana tehnička rješenja jačaju naše korisnike u odnosu na njihovu konkurenciju u tržišnoj utakmici.

Prednosti u tržišnoj utakmici: kvalitetni proizvodi, kompetentni suradnici, osobna briga o kupcima i najbolja dostupnost robe.

Jedinstveni model Schrackovog uspjeha leži u objedinjavanju kvalitetnih proizvoda, tehnički kompetentnih suradnika koji posvećuju osobnu brigu kupcima, a sve preko besprijekorne logističke dostupnosti proizvoda.

Oko 60% suradnika je u prodaji i direktno je posvećeno tehničkom savjetovanju naših kupaca.

U suprotnosti s konkurencijom Schrack ne prodaje svoje proizvode preko regionalnih veletrgovaca, već preko vlastite mreže Vanjskih trgovaca. Na taj način smo dospjeli gotovo do svih elektroinstalatera, ožičavatelja, specijalista za umrežavanje i korisnika u industriji.

Sa 4 regionalna ureda (Zagreb, Osijek, Rijeka i Split) i njihovim skladištima otvorenima za kupce (Schrack Store), kao i sa mrežom vanjskih tgovaca u Hrvatskoj je brzo i kvalitetno ostvariva svaka želja kupca.

Raspoloživost robe je pojačana preko mreže Store-ova, u kojima se nalazi spremno za isporuku u dovoljnim količinama i više od 3.000 artikala, jer naši kupci često trebaju robu odmah i nenajavljeno.

Logistički procesi su tako definirani da naše stranke pouzdano prepoznaju po oznakama uz konkretni artikl garantiranu raspoloživost artikla.

Schrack Technik d.o.o.

Tvrtka smo koja se desetljećima definira kao kompetentan partner za elektrotehniku i to za sve korisnike na području razvoda električne energije niskog napona pokrivajući sklopnu opremu, elektrotehničke proizvode za aplikacije u industriji i zgradarstvu, proizvode rasvjetne tehnologije, proizvode sigurnosne rasvjete, proizvode mrežne tehnologije te fotonaponske tehnologije.

Vizija

Biti najbolji i najpouzdaniji partner našim strankama u područjima koje pokrivamo našim proizvodima.

Proizvodi

Izgrađeni sustav pružanja usluga korisnicima i stalni nastavak razvoja naših proizvoda prioritet su u kulturi poslovanja naše tvrtke. Naši uređaji i proizvodi osiguravaju besprijekorno funkcioniranje i visoku zaštitu ljudi i uređaja, počevši od priključka na mrežu sve do sigurnog nadzora svakog pojedinog potrošača. 
Visokom kvalitetom proizvoda i prenošenjem našeg znanja i iskustva u primjeni, bilo u direktnom i osobnom kontaktu na  lokaciji kupca ili pak u poslovnici u Store-u, pomažemo našim korisnicima u uspješnom i kvalitetnom tržišnom natjecanju.

Stranke

Naše stranke stoje u središtu našeg djelovanja. Mi osluškujemo njihove potrebe i doprinosimo sistematičnošću naših procesa njihovom konačnom uspjehu na tržištu.

Kroz to povisujemo zadovoljstvo naših kupaca i direktno povećavamo vrijednost naše tvrtke.

Usluge

Na izvoru smo tehnologije i prosljeđujemo naša znanja našim korisnicima (projektanti, instalateri...)

Nastojimo biti brzi i precizni u savjetovanju kroz papirnate podloge u osobnom razgovoru, odnosno uvijek dostupni preciznim podacima preko elektroničkih medija i web stranice.

Redovito provjeravamo da li su naši klijenti zadovoljni, kako bismo stalno poboljšavali svoje usluge.

Suradnici

Kroz visoku samoodgovornost, jasno zadane ciljeve i njihovo doslijedno slijeđenje svi suradnici su svjesni strateških ciljeva tvrtke i prepoznaju svoj konkretan doprinos i značenje u ostvarenju istih.

U služenju naših korisnika podupiremo naše suradnike školovanjima u potrebnim područjima, osiguravajući im tako mogućnost kompetentnog i stručnog obavljanja radnih zadataka. Time osiguravamo i stabilnost njihovih radnih mjesta.

Misija

Definiranjem prelomnica u našim ciljevima, kao i stalnim mjerenjem i vrednovanjem ostvarenih rezultata, te provođenjem mjera u definiranom vremenskom intervalu omogućena nam je precizna spoznaja o kvaliteti napredovanja prema cilju.

Naša politika kvalitete i odnosa prema okolišu jasno je definirana u poslovnim procesima i postupcima. Provođenje politike kvalitete se baš kao i ostvarenje ostalih poslovnih ciljeva u pravilnim vremenskim procesima mjeri, vrednuje, a primjećena odstupanja se ispravljaju.

Iz povijesti Schrack Technik

Početkom devedesetih godina prošlog stoljeća kompanija je iznikla iz Schrack AG, priznatog branda u industrijskoj povijesti.
Još je davne 1914. Dr. Eduard Schrack izumio stereometrijski optički uređaj, a 1918. pokreće prvu industrijsku proizvodnju radio cijevi u Austriji.
Schrack AG osnovan je 1920. Kroz slijedećih nekoliko desetljeća ustrajno radi na razvoju, proizvodnji i prodaji sustava telefonije, radio opreme, sigurnosne opreme te protupožarnih sustava. Tijekom svoje duge povijesti Schrack se razvio u kompaniju koja kombinira vrhunska rješenja sa snažnim brandom.
Kompanija stalno širi paletu svojih proizvoda. Početkom 1990. su učinjeni i prvi koraci u širenju prema Istočnoj Europi.
Krajem 2002. Schrack preuzima austrijsku kompaniju “Highspeed Cabling”, integrirajući je potpuno u postojeću organizaciju.
2005.
godine Management tim i Hannover Finanz gruppe osamostaljuju kompaniju.