Schrack Technik d.o.o., Zagreb
  • Dimeri

    Pravilno prigušivanje svjetla s dimerima Schrack Technik.

Dimer za LED-žarulje

Reguliranje faza je oblik modulacije širine impulsa za reguliranje snage električnih potrošača koji rade s izmjeničnim naponom.
Kod principa regulacije faza dimer blokira protok struje do rasvjetnog tijela na početku sinusnog polu-vala (regulacija faza).
Podešavanjem otpora okretanjem potenciometra regulira se struja i tako se smanjuje ili povećava izlazna snaga žarulje. 
Princip faznog presjeka temelji se na istom principu rada, samo se protok struje regulira na kraju sinusnog polu-vala (fazni presjek).
Koji se princip treba koristiti ovisi o elektronici rasvjetnog tijela!

VISIO 50 Dimer

  • Uklop/isklop pritiskom na tipku, mogućnost kombinacije sa izmjeničnom sklopkom

Ugradni dimeri

Upravljanje tipkalom.

Reiheneinbau Dimmer


Design VISIO 50
Design VISIO 50

VISIO 50 serija u širokoj paleti proizvoda nudi moderan dizajn i pouzdanost.

Schuko utičnice s dječjom zaštitom
Schuko utičnice s dječjom zaštitom

Utičnice s povećanom zaštitom od kontakta - idealno za mjesta na kojima borave djeca.

Senzori pokreta i prisutnosti
Senzori pokreta i prisutnosti

Mali pomoćnici u svakodnevnom životu - nježno prebacivanje senzorima pokreta i prisutnosti tvrtke Schrack Technik

Design VISIO IP54
Design VISIO IP54

Nadžbukne utičnice: Veliki prostor za ožičenje, stupanj zaštite IP54

Javljači dima
Javljači dima

Jednostavna montaža, integrirani senzor topline za požare bez dima - javljači dima tvrtke Schrack Technik

Design VISIO IP20
Design VISIO IP20

Prednosti: Lomljive kabelske uvodnice sa bočne i sa stražnje strane