Schrack Technik d.o.o., Zagreb

Uvjeti korištenja alata

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA ALATA SCHRACK TECHNIK d.o.o.


1. Općenito i valjanost uvjeta korištenja

1.1 Schrack Technik  (kratica: „Schrack”) nudi razne programe i alate (sve zajedno skraćeno: „Alati”).

1.2 Kad se u ovim uvjetima korištenja spominju „mi”, „nama/nas” ili „naši”, misli se na Schrack.

1.3 Korištenje alata koje nudimo dopušteno je samo na temelju ovih uvjeta.

1.4 Alati se mogu koristiti samo u poslovne ili obrazovne svrhe (škola, studij, stručno osposobljavanje itd.).  

1.5 Ovi uvjeti korištenja reguliraju odnos između vas kao korisnika i nas kao programera i / ili operatora alata. Uvjeti korištenja su ujedno ugovor između vas i nas. Ako se ne slažete s ovim uvjetima korištenja, niste ovlašteni za pristup našim alatima ili njihovo korištenje. Korištenjem naših alata priznajete i prihvaćate sve odredbe ovih uvjeta korištenja bez ograničenja.

1.6 Odstupanje od ugovora u pojedinačnim odredbama ovih uvjeta korištenja djelotvorno je samo u pojedinačnim slučajevima i zahtijeva našu prethodnu pisanu potvrdu da bi bilo valjano. Šutnja s naše strane ni na koji način ne predstavlja pristanak. Odredbe i ostali uvjeti u možebitno već postojećim ugovorima potpuno su neučinkoviti s obzirom na upotrebu alata, bez obzira na to jesu li, kada i u kojem obliku nama stavljeni na znanje.

2. Upotreba i registracija

2.1 Kako biste mogli koristiti alate, morate se registrirati i otvoriti korisnički račun kod nas. Registracija je jednokratni postupak i omogućuje pristup svim alatima. Međutim, zadržavamo pravo uvesti zasebnu registraciju za pojedine alate, ako je potrebno pod zasebnim uvjetima, promijeniti vrstu registracije i zatražiti druge ili dodatne informacije.

2.2 Odgovorni ste za to da podaci o registraciji koje navedete budu točni i cjeloviti te da podatke o pristupu držite povjerljivima i sigurnima. Odgovorni ste za sve aktivnosti koje se odvijaju preko vašeg korisničkog računa, uključujući aktivnosti trećih strana kojima ste dali podatke o vašem računu ili kojima je pristup omogućen kao rezultat vašeg i najmanjeg nesavjesnog ponašanja.

3. Pristup alatima

3.1 Kako biste mogli koristiti naše alate, moraju biti zadovoljeni minimalni tehnički uvjeti. Ti će se uvjeti s vremena na vrijeme mijenjati. Nismo dužni podržavati određenu razinu tehnike. Pristup našim mrežnim alatima trenutno je moguć samo uz aktivnu i dovoljno brzu internetsku vezu. Troškove ove internetske veze naplaćuje vaš vanjski pružatelj, mi na to nemamo utjecaja. Imajte na umu da učitavanje sadržaja može dovesti do preuzimanja znatnog obima podataka i pobrinite se da ste poduzeli odgovarajuće mjere za ograničavanje troškova.

3.2 Zbog prirode Interneta ne možemo jamčiti kontinuiranu i neprekinutu dostupnost i pristupačnost alata. Možemo ograničiti dostupnost alata ili određena područja ili funkcije alata ako je to prikladno s obzirom na ograničenja kapaciteta, sigurnost ili integritet naših poslužitelja ili provoditi mjere održavanja kako bismo osigurali ispravno ili poboljšano funkcioniranje alata. S vremena na vrijeme možemo poboljšati, razviti i promijeniti alate te uvesti nove usluge.

4. Intelektualno vlasništvo

4.1 Sami alati i njihova struktura zaštićeni su autorskim pravima i postojećim zakonskim odredbama.

4.2 Pridržavamo sva prava, ne ograničavajući se samo na autorska prava i prava korištenja, na sadržaj koji smo stvorili, posebno na tekstove, logotipe, grafike, fotografije i prikaze.

4.3 Sadržaj koji smo stvorili smije se koristiti samo za programe namijenjene odgovarajućem alatu. Ako nije drugačije pismeno dogovoreno s nama, bilo koja druga uporaba nije dopuštena.

5. Prava na promjenu i deaktiviranje alata

5.1 U svakom trenutku imamo pravo po vlastitom nahođenju i bez definiranog vremena provođenja implementirati nove elemente kao dio alata / ili kao dodatak alatima i temeljno promijeniti vrste upotrebljivosti. Također imamo pravo ukloniti funkcije ili potpuno deaktivirati alate i prekinuti našu uslugu.

6. Zatvaranje korisničkog računa

Imamo pravo suspendirati pristup vašem računu bez prethodne obavijesti ako postoji osnovana sumnja da vi ili treća strana koja koristi podatke o vašem računu krši ove uvjete korištenja ili mjerodavno pravo u vezi s upotrebom alata ili ako tehničke okolnosti ili sigurnosni problem čine ovo neophodnim. Obavijestit ćemo vas ako postoji osnovana sumnja o kršenju ovih uvjeta korištenja ili mjerodavnog zakona i pružit ćemo vam priliku da isto opravdate i pojasnite. Ako se sumnja ne može otkloniti, imamo pravo neopozivo zatvoriti vaš račun ako smatramo da je to prikladno s obzirom na ozbiljnost kršenja. Nakon toga izgubit ćete pristup svim alatima.

7. Izmjene uvjeta korištenja

Zbog promjena u našim alatima i važećim zakonima ili iz drugih operativnih razloga, uvijek će biti potrebno prilagoditi ove uvjete korištenja. Ako ažuriramo ove uvjete, možete prihvatiti uvjete ili prestati koristiti naše alate. Ako nastavite upotrebljavati alate nakon što je ažuriranje stupilo na snagu, to će se smatrati prihvaćanjem novih uvjeta i izjavom suglasnosti o pridržavanju istih.

8. Jamstvo i odgovornost

8.1 Sve dok vam alate ustupamo besplatno, isključujemo bilo kakvo jamstvo za alate.

8.2 Alati služe kao pomoć pri izboru proizvoda i naših komponenata kao potpora planiranju projekata svih vrsta.

8.3 Izričito navodimo da korisnik mora provjeriti prijedlog izrađen pomoću alata u skladu sa zahtjevima potrebnim za njegov projekt i, ako je potrebno, sam ga ispraviti rukovodeći se pravilima struke i važećim normama. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za točnost i / ili potpunost.

8.4 Ne odgovaramo za nezakonite intervencije trećih strana (poput virusa, hakera), pod uvjetom da nismo prekršili svoju dužnost vođenja brige.

8.5 Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za nesmetanu i / ili stalnu dostupnost alata.

8.6 Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu u vezi s problemima prijenosa, kvarovima komunikacijskih linija, problemima ili tehničkim neispravnostima mobilnog Interneta, telefonskih mreža ili linija, mrežnih sustava, poslužitelja ili davatelja usluga, računalne opreme, softvera ili za kvarove e-mreže usluge, pod uvjetom da to nismo mi prouzročili krajnjim nemarom s naše strane.

9. Naknada štete

Pristajete smatrati nas (naše podružnice, povezana društva, rukovoditelje, zaposlenike, oglašivače i partnere) bez odgovornosti, te nas zaštititi od bilo kojih zahtjeva ili potraživanja, uključujući i zahtjeve ili potraživanja trećih strana kao što su: zahtjevi za izravnu i neizravnu štetu, zahtjevi za troškovima (npr. za opomene, naknade, odvjetničke naknade i sl.), proizašlih iz bilo kakvog vašeg kršenja ovih uvjeta korištenja ili kršenja drugih važećih propisa ili nestručnog korištenja alata.

10. Komunikacija

Zadržavamo pravo slati svu korespondenciju na zadnju adresu e-pošte koju ste naveli prilikom registracije ili ažuriranja podataka vašeg računa. Izjave relevantne za ugovor s vaše strane moraju se poslati na e-adresu navedenu u našoj pravnoj obavijesti.

11. Zaštita podataka

11.1 Kao dio upotrebe alata, dijelom automatski prikupljamo određene podatke koji su potrebni za upotrebu alata. Ovo uključuje:

  • osnovne podatke (npr. poštanski broj, država, adresa e-pošte)
  • tehničke podatke (npr. hardver, davatelj Interneta, korišteni preglednik)
  • podaci specifični za korisnika (npr. procjena korištenja pojedinih značajki i alata, dnevnik aktivnosti)

11.2 Te podatke obrađujemo kako bismo:

  • vam na raspolaganje stavili alate i s time povezane funkcije,
  • poboljšali i proširili funkcije i značajke alata,
  • spriječili i / ili uklonili zlouporabe i kvarove, i
  • vas informirali o alatima i našim proizvodima / uslugama.

11.3 Dodatne informacije o podacima koji se obrađuju tijekom korištenja alata, odgovarajuće pravne osnove i daljnje informacije mogu se naći u našoj Izjavi o zaštiti podataka.

12. Završne odredbe

12.1 Ovi uvjeti korištenja i poslovni odnos između vas i nas podliježu zakonima Republike Hrvatske.

12.2 U slučaju bilo kakvog spora nadležan je stvarno nadležni sud u Republici Hrvatskoj.

12.3 Ako koja odredba u ovim uvjetima korištenja postane nevaljana, valjanost ostalih odredbi ostaje nepromijenjena.

zadnje ažuriranje: 17. svibnja 2021.