Schrack Technik d.o.o., Zagreb
  • Sustavi

WirelessControl
WirelessControl

S novim WirelessControl sustavom praćenje i nadzor cijelog sustava je dječja igra! Sve što je potrebno je 230V AC.

Sigurnosna svjetiljka DO
Sigurnosna svjetiljka DO

Schrack perfekcija u sigurnosnoj rasvjeti. Svjetiljka DO - prednosti i tehnički podaci.

Sigurnosna svjetiljka KB
Sigurnosna svjetiljka KB

Za svjetljiku tip KB može se reći da je jedna svjetiljka sa 4 mogućnosti. Sigurno je rješenje za primjenu na putu evakuacije.